Linda Pettersson Bratt och Krister Jonsson  Foto: Mats Persson
Linda Pettersson Bratt och Krister Jonsson 
Foto: Mats Persson