Detta är Kopasetic Productions

Kopasetic Productions är ett oberoende musikerdrivet  produktions- och skivbolag med fokus på jazz och improviserad musik. Bolaget, som har sitt säte i Malmö/Lund, bildades 2003 av medlemmarna i Cennet Jönsson Quartet och Plunge. Vi är själva professionellt verksamma som jazzmusiker med hela världen som arbetsplats.

Som produktionsbolag arrangerar vi konserter och festivaler och lanserar nya projekt. Kopasetic representerar i dagsläget drygt trettio grupper med varierande sättning och musikalisk stil. Vi tar ett brett grepp för att göra vår musik tillgänglig för många lyssnare på flera sätt.

        Kopasetic (adj): absolutely okay, the tops.
        Ex: The Count's solo was Kopasetic.

Syfte och mål

Vårt syfte är att skapa en kraftfull och kreativ plattform för att presentera och ge ut produktioner med egna grupper eller konstellationer där en eller flera av medlemmarna i Kopasetic ingår. Bolaget sysslar inte med "signande" av band, eftersom vi varken har tid eller energi att lyssna på demos, etc.

Målsättningen är att ge ut 5-10 skivor per år med angelägen, kreativ musik där improvisation har en central plats.

Vid sidan av ansökningar om fonogramstöd söker vi aktivt andra sätt att finansiera CD-utgivningen. Vi har inte den ekonomiska vinsten som huvudintresse, utan avser att i möjligaste mån nå "breakeven", dvs. utgifterna ska täckas av inkomster från försäljning etc. Eventuellt överskott används till nya produktioner. Vi har också som målsättning att aktivt pressa ned kostnaderna utan att ge efter på kvalitetskraven. Därför söker vi ständigt efter konkurrenskraftiga priser för inspelning, mastering, tryckning etc. Vi arbetar i stor utsträckning ideellt med produktionerna. 

Vi vill också samarbeta med personer som vi upplever delar vårt intresse för modern jazz och skivproduktion. Därför känns det naturligt för oss att etablera kontakter med människor med specifika kunskaper och att i samråd med dessa hitta kreativa lösningar för hela processen från inspelning till utgivning och PR.