Välkommen till Kopasetic Productions

Kopasetic Productions är ett oberoende musikerdrivet produktions- och skivbolag med fokus på jazz och improviserad musik. Bolaget, som har sin bas i Malmö/Lund-området, bildades 2003 av medlemmarna i Cennet Jönsson Quartet och Plunge. Vi är själva professionellt verksamma som jazzmusiker med hela världen som arbetsplats.

Läs mer om Kopasetic Productions

Senaste produktionen

Senaste produktionen

Debutskivan ”Past in Present”, med saxofonisten Fredrik Ljungkvist och basisten Mattias Hjorth, består genomgående av originalkompositioner, är intuitiv, improviserad och utforskande. Den sjuder av intensitet och lyhört samspel!

Läs mer

Musiker i fokus: Mats Ingvarsson

Musiker i fokus: Mats Ingvarsson

Basisten Mats Ingvarsson föddes 1966 och är bosatt i Malmö sedan 1994. Han är verksam som frilansmusiker och spelar el- och kontrabas i varierande konstellationer. Mats närmade sig jazz och improviserad musik ...

Mer

Röster om Kopasetic

»A recent arrival to the vibrant Swedish jazz scene, Kopasetic Productions has released a number of noteworthy offerings in its short existence. »

One final note