Back

Mats Äleklint

Mats Äleklint föddes 7 oktober 1979 i Kalmar och växte upp i Borgholm på Öland och i Oskarshamn.

Han har studerat på Birka Folkhögskola och Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Mats spelar bl.a. med Alberto Pinton Quintet, Ölmedal-Fält-Äleklint-Milder ochTorbjörn Zetterberg Octet med turnéer och spelningar i bl.a. Sverige, Norge, Portugal och Kanada. Han är verksam som frilansande musiker på heltid.

Mats spelar med i Peter Danemo Kapell, som framträdde på Victoriateatern i Malmö 11 oktober under KOPAfestival 2010.


Mer info om Mats Äleklint på www.matsaleklint.com/

« Back
Mats Äleklint, trombonist i Peter Danemo Kapell
Mats Äleklint, trombonist i Peter Danemo Kapell