Henrik Frisk & Peter Nilsson: etherSound

etherSound är ett interaktivt system som kan ta sig många olika former (ljudinstallation, improvisationsmiljö, kompositionsverktyg, etc.). På den här skivan intar den dock sin kanske mest abstrakta och distanserade roll av alla hittills prövade modeller, för här har den annars utmärkande omedelbarheten ersatts av en distans; en distans mellan musiker, deltagare och lyssnare. Även om denna distans delvis manifesterar sig på alla skivinspelningar så blir den mer påtaglig här då rollerna musiker, deltagare och lyssnare, vid liveframföranden av etherSound, tvärtom tenderar att flyta ihop. 

De elektroniska ljuden, som utgör en viktig stämma på den här inspelningen, är genererade utifrån ett stort antal SMS-meddelanden som skickades till etherSound under en konsert den 8/5 2004 på Jeriko i Malmö. Under den knappa timme som konserten varade sparades samtliga meddelanden med en tidstämpel och, precis som de användes 2004 för att skapa en datorgenererad stämma som vi improviserade med, har de använts på denna skiva får att skapa den elektroakustiska stämman. Meddelandenas ljudrepresentation uppträder i exakt samma ordning och med exakt samma inbördes relation som de gjorde i maj 2004 så denna inspelning kan sägas vara en spegelbild i tid av Jerikokonserten. De som deltog i konserten 2004 deltar således också på denna skiva.

Om du var där den 8 maj 2004 och deltog genom att skicka SMS-meddelanden: gå till www.henrikfrisk.com/ethersound för att bli uppmärksammad för ditt deltagande på denna inspelning.

Elektroniskt
33%
SMS
100%
Deltagande
81%
Groove
0%

KOPACD 024169 SEK / 18 EUR

Titlar:

1. havoc
2. pantokrator
3. luc:)knallal
4. be mean
5. bird sounds
6. december
7. emancipation


Henrik Frisk - tenor och sopransaxofon, basklarinett, programmering.
Peter Nilsson - trummor och percussion.

Inspelad av Henrik Frisk på Musikhögskolan i Malmö, 4-5/7, 2005 Mixad av Henrik Frisk och Peter Nilsson i dinergy music studios, Malmö. Mastrad av David Carlsson i Gula Studion och Chateau Burlesque, Malmö. 

 

Pressröster om "etherSound":

"I duon etherSound improviserar Peter Nilsson och saxofonisten Henrik Frisk till en elektroakustisk ljudrepresentationen av textmeddelanden från publiken under en konsert. Idén är tilltalande och den gör publiken delaktig på ett originellt sätt. I mina öron låter också musiken fräschare än mycken annan jazz som skapats i mötet mellan datorer och akustiska instrument. Ofta blir det bara två olika skikt som sällan förenas. Nilsson och Frisk väver däremot en luftig men också tät och integrerad ljudbild. Musiken befinner sig i ständig rörelse, men utan att förlora sin dialogiska egenart. " - Magnus Eriksson/Svenska Dagbladet
5

"Det här är lågmäld stillsam och mycket luftig musik, där de tre stämmorna blås, slagverk och elektronik rör sig fritt och ändå lyhört i förhållande till varandra. Första låten sätter ribban för hela skivan, ett glest samexisterande med rassel, saxprat och spökröster i liksom frågande, anropande tonfall. I andra låten utvecklas en känsla av rörelser i dimma, ett sorgset tutande mot ett dis, där okända varelser rör sig utan att synas. Detta stillsamma, strövande och sökande tillstånd fortsätter, varieras ibland med koskälla, gong och tempo som någon gång snabbas upp i en vildhet som blåser, slår, gurglar och viner. Luftigheten gör alla ljud betydelsefulla och det finns i stillheten något uppfodrande, en maning att verkligen lyssna." - Camilla Dal/OJ


"..etherSound är en intressant produktion. Musiken rör sig oftast på ett lågmält och rofyllt plan, endast undantagsvis blossar den upp i tyngre och intensivare energinivåer. Tystnad och återhämtning blir aktiva delar, vilket innebär att musikerna spelar även när de håller sig borta från sina instrument" - Rolf Bernskiöld/Lira

etherSound: Henrik Frisk & Peter Nilsson
etherSound: Henrik Frisk & Peter Nilsson